PraktijkVoorbeeldenParade

Sociaal Domein
24 sept, 1 & 8 okt 2018
#waarmaken!
Jeugdhulp

PraktijkVoorbeeldenParade

Sociaal Domein
24 sept, 1 & 8 okt 2018
#waarmaken!
Maatschappelijke ondersteuning

PraktijkVoorbeeldenParade

Sociaal Domein
24 sept, 1 & 8 okt 2018
#waarmaken!
Informatievoorziening

PraktijkVoorbeeldenParade

Sociaal Domein
24 sept, 1 & 8 okt 2018
#waarmaken!
Integraal werken

PraktijkVoorbeeldenParade

Sociaal Domein
24 sept, 1 & 8 okt 2018
#waarmaken!
Onderwijs

PraktijkVoorbeeldenParade

Sociaal Domein
24 sept, 1 & 8 okt 2018
#waarmaken!
Participatie

PraktijkVoorbeeldenParade

Sociaal Domein
24 sept, 1 & 8 okt 2018
#waarmaken!
Werk en inkomen

Thema

Gemeenten werken samen met maatschappelijke organisaties en inwoners aan een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan en mag meedoen. Dit transformatiedoel vraagt om lokale, innovatieve en integrale manieren van werken.

Wat lukt wel en wat lukt niet? Welke innovaties zijn succesvol? Wat maken we waar? Hoe maken we het waar? En bovenal: wat merken inwoners ervan?

In het najaar van 2018 organiseert de VNG, in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw voor de eerste keer de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Drie regionale dagen waarin gemeenten en hun partners een podium krijgen om aan elkaar te laten zien wat zij waarmaken.

Met deze parade van praktijkvoorbeelden kunnen we anderen inspireren, maar ook zelf geïnspireerd raken. Wat is er in jouw gemeente geslaagd? Waar ben je trots op? Laat het zien. Naar welke oplossingen ben jij nog op zoek? Wat kan er in jouw gemeente nog beter? Onderzoek tijdens de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein hoe ze elders zaken aanpakken.

De parade vindt plaats op 24 september, 1 en 8 oktober 2018 in respectievelijk Rotterdam, Eindhoven en Zwolle.

Locaties

De PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein vindt plaats op: 

  • maandag 24 september in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam, 
  • maandag 1 oktober in het Evoluon in Eindhoven en 
  • maandag 8 oktober in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

Deze locaties bevinden zich op loopafstand van een Centraal Station of zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig voor wie toch met de auto reist.

Programma

Het programma heeft geen plenaire sessies, mensen gaan direct aan de slag in de praktische sessies. Deelnemers kunnen tijdens drie ronden telkens uit tien sessies kiezen. Er is ook een informatiemarkt waar gemeenten en andere publieke organisaties zich kunnen presenteren met een praktijkvoorbeeld.

09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie
10.00 – 10.15 uur Korte plenaire aftrap
10.15 – 11.30 uur Sessieronde 1
11.30 – 11.45 uur Wissel van sessie
11.45 – 13.00 uur Sessieronde 2
13.00 – 14.00 uur Lunch en kennismarkt
14.00 – 15.15 uur Sessieronde 3
15.15 – 16.15 uur Afsluiting met borrel
Integraal werken
Jeugdhulp
Maatschappelijke Ondersteuning
Participatie / Werk en Inkomen
Relatie met onderwijs
Informatievoorziening
Integraal werken
Jeugdhulp
Maatschappelijke Ondersteuning
Participatie / Werk en Inkomen
Relatie met onderwijs
Informatievoorziening
Integraal werken
Jeugdhulp
Maatschappelijke Ondersteuning
Participatie / Werk en Inkomen
Relatie met onderwijs
Informatievoorziening

Masterclass 1

Masterclass 2

Huiskamer-rondetafelgesprek 1

Pecha Kucha 1

Pecha Kucha 2

Hartenkreet/persoonlijke verhalen 1

Gebruiksaanwijzing 1

Gebruiksaanwijzing 2

Gluren bij de buren 1

Gluren bij de buren 2

Naslag

Heeft u een parade bijgewoond? Lees dan het e-magazine nog eens na en bekijk de beschikbare presentaties.

E-magazine

www.magazine-on-the-spot.nl/praktijkvoorbeeldenparade

Presentaties
- Rotterdam

Ronde 1
Iedereen werkt en denk als een ontschotter
Beschermd wonen in beweging met Gewoon Thuis!
Integrale aanpak MBO-studenten met psychische problemen
City Deal Eenvoudig Maatwerk (Inclusieve Stad)

Ronde 2
Kind Centraal Preventie en aanpak (v)echtscheidingen

Ronde 3
Nieuwe vormen van (clienten-)participatie
Samen Beter - Werken aan vitale wijken
Samen Beter - Zorgvrijstaat
Werkbegeleiding voor mensen met CMD
Effectief investeren in voorkomen en versterken

- Eindhoven

Ronde 2
1 + 1 + 1 = 5
Wijkteams innoveren en leren van elkaar 1
Wijkteams innoveren en leren van elkaar 2
Samenlevingsopbouw nieuwe stijl, maar hoe dan?

Ronde 2
Meedoen met Meerburg, met de Stad

Ronde 3
Je kunt het niet alleen
Domeinoverstijgend werken aan bestaanszekerheid van kwetsbare gezinnen
Hoe sterk is mijn netwerk?

- Zwolle

Ronde 1
Vroegsignalering van een LVB
Druk & Dwars
Een brede coalitie voor schuldpreventie
Integraal samenwerken rond advisering vrijstelling leerplicht
NAH+OZOverbindzorg = verward gedrag vroeg signaleren!
Samen doen: administratieve spreekuren
Kwetsbaren doen mee door Sociale Prestatie
De nieuwe generalist

Ronde 2
Via praktijkleren meer uitstroom uit 24-uurszorg
Brugfunctionaris Jeugdhulp en Onderwijs
Opvoedvragen? Even naar het Opvoedpunt!
City Deal Eenvoudig Maatwerk (Inclusieve Stad)
Energiebesparing als armoedebestrijding!

Ronde 3
OJA!? De Enschedese invulling van onderwijs-jeugdhulparrangementen
Doorbraak, snel woonruimte zonder bureaucratie!
Wat Telt Instrument

Contact

Wil je meer informatie over de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein of heb je een vraag?
Neem dan contact op met:
VNG Congressen
t. 070 - 373 84 58
e. praktijkvoorbeeldenparade@vng.nl

Organisatie
De PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein wordt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten georganiseerd, in samenwerking met ZonMw en de Werkplaatsen Sociaal Domein.

De logistieke organisatie ligt in handen van VNG Congressen.

Partners
A+O fonds Gemeenten en Divosa zijn partners van de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein.